Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

  • ninyi (personal pronoun, Swahili)
    • ihr ihr  (personal pronoun, Niemiecki)