Ogólne informacje

  1. Spannung

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Spannung
  2. der Spannung
  3. der Spannung
  4. die Spannung
liczba mnoga
  1. die Spannungen
  2. der Spannungen
  3. den Spannungen
  4. die Spannungen