Ogólne informacje

  1. Schmutzfink

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. der Schmutzfink
  2. des Schmutzfinken
  3. dem Schmutzfinken
  4. den Schmutzfinken
liczba mnoga
  1. die Schmutzfinken
  2. der Schmutzfinken
  3. den Schmutzfinken
  4. die Schmutzfinken