Ogólne informacje

  1. Sabotage

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Sabotage
  2. der Sabotage
  3. der Sabotage
  4. die Sabotage
liczba mnoga
  1. die Sabotagen
  2. der Sabotagen
  3. den Sabotagen
  4. die Sabotagen