Ogólne informacje

  1. Befriedigung

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Befriedigung
  2. der Befriedigung
  3. der Befriedigung
  4. die Befriedigung
liczba mnoga
  1. die Befriedigungen
  2. der Befriedigungen
  3. den Befriedigungen
  4. die Befriedigungen