Ogólne informacje

  1. Abschneidemaschine

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Abschneidemaschine
  2. der -
  3. der -
  4. die -
liczba mnoga
  1. die -
  2. der -
  3. den -
  4. die -