Nomen
  1. Oktoba
  2. Oktoba
  3. NE
  4.  
  5. -