Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

  • tefu (przymiotnik, Swahili)
    • weich weich  (przymiotnik, Niemiecki)
    • zart zart  (przymiotnik, Niemiecki)