Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

  • chako (possessive pronoun, Swahili)
    • dein dein  (possessive pronoun, Niemiecki)
    • deine deine  (possessive pronoun, Niemiecki)
    • deiner deiner  (possessive pronoun, Niemiecki)
    • deins deins  (possessive pronoun, Niemiecki)