Ogólne informacje

 1. klatschen
 2. klatschend
 3. geklatscht
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. klatsche
 2. klatscht
 3. klatscht
 4. klatschen
 5. klatscht
 6. klatschen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. klatschte
 2. klatschtest
 3. klatschte
 4. klatschten
 5. klatschtet
 6. klatschten
Czas przeszły
 1. habe geklatscht
 2. hast geklatscht
 3. hat geklatscht
 4. haben geklatscht
 5. habt geklatscht
 6. haben geklatscht
Czas zaprzeszły
 1. hatte geklatscht
 2. hattest geklatscht
 3. hatte geklatscht
 4. hatten geklatscht
 5. hattet geklatscht
 6. hatten geklatscht
Czas przyszły Futur 1
 1. werde klatschen
 2. wirst klatschen
 3. wird klatschen
 4. werden klatschen
 5. werdet klatschen
 6. werden klatschen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde geklatscht haben
 2. wirst geklatscht haben
 3. wird geklatscht haben
 4. werden geklatscht haben
 5. werdet geklatscht haben
 6. werden geklatscht haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. klatsche
 2. klatschest
 3. klatsche
 4. klatschen
 5. klatschet
 6. klatschen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. klatschte
 2. klatschtest
 3. klatschte
 4. klatschten
 5. klatschtet
 6. klatschten
Czas przeszły
 1. habe geklatscht
 2. habest geklatscht
 3. habe geklatscht
 4. haben geklatscht
 5. habet geklatscht
 6. haben geklatscht
Czas zaprzeszły
 1. hätte geklatscht
 2. hättest geklatscht
 3. hätte geklatscht
 4. hätten geklatscht
 5. hättet geklatscht
 6. hatten geklatscht
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde klatschen
 2. würdest klatschen
 3. würde klatschen
 4. würden klatschen
 5. würdet klatschen
 6. würden klatschen
Czas przeszły
 1. werde geklatscht haben
 2. wirst geklatscht haben
 3. wird geklatscht haben
 4. werden geklatscht haben
 5. werdet geklatscht haben
 6. werden geklatscht haben

Tryb rozkazujący

 1. klatsche
 2. -
 3. -
 4. -