Ogólne informacje

 1. universal

Stopniowanie przymiotnika

 1. universal
 2. universaler
 3. universalsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der universale
 2. des universalen
 3. dem universalen
 4. den universalen
female
 1. die universale
 2. der universale
 3. der universalen
 4. die universalen
neuter
 1. das universale
 2. des universale
 3. dem universalen
 4. das universalen
liczba mnoga
 1. die universalen
 2. der universalen
 3. den universalen
 4. die universalen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein universaler
 2. eines universalen
 3. einem universalem
 4. einen universalen
female
 1. eine universale
 2. einer universale
 3. einer universaler
 4. eine universaler
neuter
 1. ein universales
 2. eines universales
 3. einem universalem
 4. ein universalen
liczba mnoga
 1. - universale
 2. - universale
 3. - universalen
 4. - universaler

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. universaler
 2. universalen
 3. universalen
 4. universalen
female
 1. universale
 2. universale
 3. universalen
 4. universalen
neuter
 1. universales
 2. universales
 3. universalen
 4. universalen
liczba mnoga
 1. universalen
 2. universalen
 3. universalen
 4. universalen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der universale
 2. des universalen
 3. dem universalen
 4. den universalen
female
 1. die universale
 2. der universale
 3. der universalen
 4. die universalen
neuter
 1. das universale
 2. des universale
 3. dem universalen
 4. das universalen
liczba mnoga
 1. die universalen
 2. der universalen
 3. den universalen
 4. die universalen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein universaler
 2. eines universalen
 3. einem universalem
 4. einen universalen
female
 1. eine universale
 2. einer universale
 3. einer universaler
 4. eine universaler
neuter
 1. ein universales
 2. eines universales
 3. einem universalem
 4. ein universalen
liczba mnoga
 1. keine universale
 2. keiner universale
 3. keinen universalen
 4. keine universaler

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. universaler
 2. universalen
 3. universalen
 4. universalen
female
 1. universale
 2. universale
 3. universalen
 4. universalen
neuter
 1. universales
 2. universales
 3. universalen
 4. universalen
liczba mnoga
 1. universalen
 2. universalen
 3. universalen
 4. universalen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der universalste
 2. des universalsten
 3. dem universalsten
 4. den universalsten
female
 1. die universalste
 2. der universalste
 3. der universalsten
 4. die universalsten
neuter
 1. das universalste
 2. des universalste
 3. dem universalsten
 4. das universalsten
liczba mnoga
 1. die universalsten
 2. der universalsten
 3. den universalsten
 4. die universalsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein universalster
 2. eines universalsten
 3. einem universalstem
 4. einen universalsten
female
 1. eine universalste
 2. einer universalste
 3. einer universalster
 4. eine universalster
neuter
 1. ein universalstes
 2. eines universalstes
 3. einem universalstem
 4. ein universalsten
liczba mnoga
 1. keine universalste
 2. keiner universalste
 3. keinen universalsten
 4. keine universalster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. universalster
 2. universalsten
 3. universalsten
 4. universalsten
female
 1. universalste
 2. universalste
 3. universalsten
 4. universalsten
neuter
 1. universalstes
 2. universalstes
 3. universalsten
 4. universalsten
liczba mnoga
 1. universalsten
 2. universalsten
 3. universalsten
 4. universalsten