Ogólne informacje

 1. allgemein

Stopniowanie przymiotnika

 1. allgemein
 2. allgemeiner
 3. allgemeinsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der allgemeine
 2. des allgemeinen
 3. dem allgemeinen
 4. den allgemeinen
female
 1. die allgemeine
 2. der allgemeine
 3. der allgemeinen
 4. die allgemeinen
neuter
 1. das allgemeine
 2. des allgemeine
 3. dem allgemeinen
 4. das allgemeinen
liczba mnoga
 1. die allgemeinen
 2. der allgemeinen
 3. den allgemeinen
 4. die allgemeinen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein allgemeiner
 2. eines allgemeinen
 3. einem allgemeinem
 4. einen allgemeinen
female
 1. eine allgemeine
 2. einer allgemeine
 3. einer allgemeiner
 4. eine allgemeiner
neuter
 1. ein allgemeines
 2. eines allgemeines
 3. einem allgemeinem
 4. ein allgemeinen
liczba mnoga
 1. - allgemeine
 2. - allgemeine
 3. - allgemeinen
 4. - allgemeiner

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. allgemeiner
 2. allgemeinen
 3. allgemeinen
 4. allgemeinen
female
 1. allgemeine
 2. allgemeine
 3. allgemeinen
 4. allgemeinen
neuter
 1. allgemeines
 2. allgemeines
 3. allgemeinen
 4. allgemeinen
liczba mnoga
 1. allgemeinen
 2. allgemeinen
 3. allgemeinen
 4. allgemeinen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der allgemeine
 2. des allgemeinen
 3. dem allgemeinen
 4. den allgemeinen
female
 1. die allgemeine
 2. der allgemeine
 3. der allgemeinen
 4. die allgemeinen
neuter
 1. das allgemeine
 2. des allgemeine
 3. dem allgemeinen
 4. das allgemeinen
liczba mnoga
 1. die allgemeinen
 2. der allgemeinen
 3. den allgemeinen
 4. die allgemeinen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein allgemeiner
 2. eines allgemeinen
 3. einem allgemeinem
 4. einen allgemeinen
female
 1. eine allgemeine
 2. einer allgemeine
 3. einer allgemeiner
 4. eine allgemeiner
neuter
 1. ein allgemeines
 2. eines allgemeines
 3. einem allgemeinem
 4. ein allgemeinen
liczba mnoga
 1. keine allgemeine
 2. keiner allgemeine
 3. keinen allgemeinen
 4. keine allgemeiner

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. allgemeiner
 2. allgemeinen
 3. allgemeinen
 4. allgemeinen
female
 1. allgemeine
 2. allgemeine
 3. allgemeinen
 4. allgemeinen
neuter
 1. allgemeines
 2. allgemeines
 3. allgemeinen
 4. allgemeinen
liczba mnoga
 1. allgemeinen
 2. allgemeinen
 3. allgemeinen
 4. allgemeinen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der allgemeinste
 2. des allgemeinsten
 3. dem allgemeinsten
 4. den allgemeinsten
female
 1. die allgemeinste
 2. der allgemeinste
 3. der allgemeinsten
 4. die allgemeinsten
neuter
 1. das allgemeinste
 2. des allgemeinste
 3. dem allgemeinsten
 4. das allgemeinsten
liczba mnoga
 1. die allgemeinsten
 2. der allgemeinsten
 3. den allgemeinsten
 4. die allgemeinsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein allgemeinster
 2. eines allgemeinsten
 3. einem allgemeinstem
 4. einen allgemeinsten
female
 1. eine allgemeinste
 2. einer allgemeinste
 3. einer allgemeinster
 4. eine allgemeinster
neuter
 1. ein allgemeinstes
 2. eines allgemeinstes
 3. einem allgemeinstem
 4. ein allgemeinsten
liczba mnoga
 1. keine allgemeinste
 2. keiner allgemeinste
 3. keinen allgemeinsten
 4. keine allgemeinster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. allgemeinster
 2. allgemeinsten
 3. allgemeinsten
 4. allgemeinsten
female
 1. allgemeinste
 2. allgemeinste
 3. allgemeinsten
 4. allgemeinsten
neuter
 1. allgemeinstes
 2. allgemeinstes
 3. allgemeinsten
 4. allgemeinsten
liczba mnoga
 1. allgemeinsten
 2. allgemeinsten
 3. allgemeinsten
 4. allgemeinsten