Ogólne informacje

  1. Pfeffer

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. der Pfeffer
  2. des Pfeffers
  3. dem Pfeffer
  4. den Pfeffer
liczba mnoga
  1. die Pfeffer
  2. der Pfeffer
  3. den Pfeffern
  4. die Pfeffer